----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Averages\Extremes for day :September 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day   Temp     Wind    Gust    Rain    Max Temp   Min Temp  Av Hum  Av Baro    Av Dir    Wind run  Windchill Sunshine ET Max Solar Max UV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01   08.0C  00.4m/s  04.6m/s  00.0mm    09.4C    06.4C   099%   1008.8 hPa   330 (NNW) 034.9km  05.6C  00.2  0.7  605.0  1.9  
 02   10.1C  01.2m/s  08.7m/s  00.0mm    13.6C    06.8C   099%   1014.2 hPa   191 ( S ) 100.0km  05.9C  01.5  1.1  555.0  2.1  
 03   12.8C  01.3m/s  08.7m/s  00.0mm    14.1C    10.9C   099%   1018.1 hPa   166 (SSE) 108.6km  10.4C  00.0  0.5  183.0  1.4  
 04   12.4C  00.2m/s  02.6m/s  00.0mm    18.9C    07.3C   099%   1022.8 hPa   056 ( NE) 015.8km  07.3C  08.9  1.5  378.0  2.1  
 05   12.2C  00.3m/s  02.6m/s  00.0mm    18.8C    08.0C   099%   1018.5 hPa   093 ( E ) 026.6km  07.5C  03.4  1.3  490.0  2.2  
 06   11.5C  00.3m/s  03.1m/s  00.0mm    17.5C    07.8C   099%   1011.3 hPa   082 ( E ) 026.0km  07.8C  01.1  1.0  455.0  2.0  
 07   10.4C  00.4m/s  03.6m/s  00.0mm    17.0C    05.3C   099%   1010.5 hPa   083 ( E ) 032.7km  05.0C  08.5  1.3  374.0  2.0  
 08   10.5C  00.5m/s  07.2m/s  00.0mm    17.1C    05.6C   099%   1008.2 hPa   108 (ESE) 042.0km  05.0C  06.9  1.4  427.0  2.0  
 09   09.8C  00.7m/s  08.2m/s  00.0mm    13.5C    06.3C   099%   1007.8 hPa   151 (SSE) 063.0km  05.5C  03.1  1.0  360.0  1.7  
 10   11.2C  00.5m/s  05.7m/s  00.0mm    14.9C    07.3C   099%   1000.1 hPa   109 (ESE) 040.7km  06.9C  01.7  0.8  471.0  1.8  
 11   12.5C  00.7m/s  07.7m/s  00.0mm    17.3C    09.6C   099%   0990.4 hPa   134 ( SE) 058.2km  09.1C  01.2  0.9  471.0  1.7  
 12   11.4C  00.4m/s  06.7m/s  00.0mm    15.0C    07.6C   099%   0992.9 hPa   089 ( E ) 030.2km  07.6C  00.3  0.5  422.0  1.5  
 13   12.2C  00.4m/s  05.7m/s  00.0mm    16.1C    08.6C   099%   0991.1 hPa   110 (ESE) 034.5km  08.5C  01.3  0.8  438.0  1.5  
 14   10.5C  00.2m/s  02.6m/s  00.0mm    15.3C    07.8C   099%   0992.3 hPa   099 ( E ) 014.3km  07.5C  01.7  0.7  424.0  1.6  
 15   07.3C  01.5m/s  08.7m/s  00.0mm    08.5C    06.1C   099%   0998.2 hPa   053 ( NE) 132.0km  03.8C  00.0  0.4  127.0  0.8  
 16   08.7C  00.6m/s  05.1m/s  00.0mm    12.0C    07.1C   099%   1006.5 hPa   163 (SSE) 047.9km  06.2C  04.0  0.8  323.0  1.4  
 17   09.4C  01.5m/s  08.7m/s  01.2mm    11.7C    07.9C   099%   1007.8 hPa   191 ( S ) 125.9km  06.1C  00.0  0.6  178.0  1.1  
 18   08.5C  00.2m/s  02.1m/s  00.0mm    13.7C    05.6C   099%   1013.2 hPa   164 (SSE) 017.2km  05.6C  04.0  0.6  329.0  1.4  
 19   06.5C  00.5m/s  06.7m/s  00.0mm    12.4C    03.3C   099%   1018.4 hPa   145 ( SE) 042.0km  02.8C  04.2  0.6  311.0  1.5  
---------------------------------------------------------------------------------------------
  Averages\Extremes for the month of September 2017
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Average temperature   = 10.3C
 Average humidity    = 99%
 Average dewpoint    = 10.2C
 Average barometer    = 1007.0 hPa
 Average windspeed    = 0.6 m/s
 Average gustspeed    = 1.2 m/s
 Average direction    = 122 (ESE)
 Rainfall for month   = 1.2 mm
 Rainfall for year    = 611.3 mm
 Maximum rain per minute = 0.2 mm on day 17 at time 19:31
 Maximum temperature   = 18.9C on day 04 at time 17:34
 Minimum temperature   = 3.3C on day 19 at time 06:34
 Maximum humidity    = 99% on day 20 at time 00:10
 Minimum humidity    = 99% on day 20 at time 00:10
 Maximum dewpoint    = 18.7C on day 04 at time 17:34
 Minimum dewpoint    = 3.2C on day 19 at time 06:34
 Maximum pressure    = 1024.3 hPa on day 04 at time 12:29
 Minimum pressure    = 988.3 hPa on day 11 at time 07:15
 Maximum windspeed    = 5.1 m/s from 225( SW) on day 17 at time 11:09
 Maximum gust speed   = 8.7 m/s from 180( S ) on day 17 at time 10:40
 Maximum heat index   = 18.9C on day 04 at time 17:34
 Avg daily max temp :14.6C
 Avg daily min temp :7.1C
 Growing degrees days :43.9 GDD
 Total windrun = 992.2km
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 00.2hrs ,ET :0.7 mm ,605.0 W/M ,1.9 uv
 02 01.5hrs ,ET :1.1 mm ,555.0 W/M ,2.1 uv
 03 00.0hrs ,ET :0.5 mm ,183.0 W/M ,1.4 uv
 04 08.9hrs ,ET :1.5 mm ,378.0 W/M ,2.1 uv
 05 03.4hrs ,ET :1.3 mm ,490.0 W/M ,2.2 uv
 06 01.1hrs ,ET :1.0 mm ,455.0 W/M ,2.0 uv
 07 08.5hrs ,ET :1.3 mm ,374.0 W/M ,2.0 uv
 08 06.9hrs ,ET :1.4 mm ,427.0 W/M ,2.0 uv
 09 03.1hrs ,ET :1.0 mm ,360.0 W/M ,1.7 uv
 10 01.7hrs ,ET :0.8 mm ,471.0 W/M ,1.8 uv
 11 01.2hrs ,ET :0.9 mm ,471.0 W/M ,1.7 uv
 12 00.3hrs ,ET :0.5 mm ,422.0 W/M ,1.5 uv
 13 01.3hrs ,ET :0.8 mm ,438.0 W/M ,1.5 uv
 14 01.7hrs ,ET :0.7 mm ,424.0 W/M ,1.6 uv
 15 00.0hrs ,ET :0.4 mm ,127.0 W/M ,0.8 uv
 16 04.0hrs ,ET :0.8 mm ,323.0 W/M ,1.4 uv
 17 00.0hrs ,ET :0.6 mm ,178.0 W/M ,1.1 uv
 18 04.0hrs ,ET :0.6 mm ,329.0 W/M ,1.4 uv
 19 04.2hrs ,ET :0.6 mm ,311.0 W/M ,1.5 uv
 20 00.0hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/M ,0.0 uv
 21 00.0hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/M ,0.0 uv
 22 00.0hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/M ,0.0 uv
 23 00.0hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/M ,0.0 uv
 24 00.0hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/M ,0.0 uv
 25 00.0hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/M ,0.0 uv
 26 00.0hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/M ,0.0 uv
 27 00.0hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/M ,0.0 uv
 28 00.0hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/M ,0.0 uv
 29 00.0hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/M ,0.0 uv
 30 00.0hrs ,ET :0.0 mm ,0.0 W/M ,0.0 uv
 Sunshine hours month to date= 51.9 hrs
 Sunshine hours year to date= 563.9 hrs
 -----------------------------------
 Daily rain totals
 -----------------------------------
 01.2 mm on day 17